20.11.11

Το Κίνητρο

Το ερωτών υποκείμενο οφείλει πρωτίστως να στραφεί στον εαυτό του και να στοχαστεί τα κίνητρά του.Όταν γνωρίζουμε τα κίνητρα των πραξεών μας , τις ανάγκες που ενδεχομένως επιθυμούμε να καλύψουμε, είμαστε σε θέση να ελέγχουμε την δράση μας σε οποιονδήποτε τομέα....

1 σχόλιο: